Annuleringsvoorwaarden

Annuleringskosten volgens artikel9:

Meer dan 30 dagen: Geen kosten

Meer dan 14 dagen: 15%

Meer dan 7 dagen: 35%

Meer dan 3 dagen: 60%

Meer dan 24 uur: 85%

24 uur of minder: 100%

Tenzij anders is overeengekomen is het hotelbedrijf gerechtigd om de reservering als vervallen te beschouwen, wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.

Wij willen U er op wijzen dat wij niet over een nachtportier beschikken, zodat indien er sprake is van een late aankomst (uiterlijk 23.00 uur), U dit vantevoren dient te overleggen.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de “Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)” van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kostenloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.